Peter Černušák, akademický architekt, je profesionálny výtvarník. Narodil sa v Hlohovci 18. 11. 1957. Popri povinnej školskej dochádzke od roku 1963 absolvoval 9 ročníkov ĽŠU v Hlohovci. Pod vedením odborných pedagógov, akad. maliarov a akad. sochárov, objavoval tvorivý výtvarný svet.

Tam sa prvýkrát stretol s prísnymi pravidlami v realistickej kresbe, ktoré si osvojil a sprevádzajú ho v tvorbe podnes.
V roku 1972 bol prijatý na štúdium strednej stavebnej priemyslovky v Trenčíne – odbor – pozemné stavby. V roku 1976 ukončil štúdium na tejto škole maturitnou skúškou.
V roku 1979 sa uchádzal prvýkrát o štúdium na VŠVU v Bratislave. Uspel v nasledujúcom roku a bol prijatý na štúdium architektonickej tvorby. V tom čase viedol katedru prof. Dušan Kuzma, doc. Vilhán a Janák.
Uprednostnil výtvarnú akadémiu pred fakultou architektúry najmä pre jej výtvarný pohľad na architektúru. Šesť rokov štúdia využil aj spoznávaním práce spolužiakov v iných ateliéroch (textil, grafika, sklo, keramika, reštaurovanie a pod.), kde sa naučil iné postupy, výtvarné techniky i prácu v materiáli.
Počas štúdia často vystavoval na školských výstavách doma i v zahraničí. Za svoje práce dostal 3x ocenenie rektora VŠVU.
Po skončení štúdia 1985 pracoval naďalej ako výtvarník v slobodnom povolaní, pri zväze slovenských výtvarníkov, ktorý zanikol po revolúcii v roku 1989.
Následne vstúpil do „Združenia západoslovenských výtvarných umelcov/, ktoré patrí pod Slovenskú výtvarnú úniu, kde pôsobí dodnes.
Po zmene režimu založil v roku 1991 Združenie „KAUMA“ (Keramické a ušľachtilé materiály) v Piešťanoch, kde vznikali architektonické návrhy, návrhy na riešenie či dotvorenie interiérov. Pracoval s materiálom, používal najmä keramiku, vytváral keramické reliéfy, obklady, fontány, detaily. Jeho komplexné návrhy architektúr obsahovali i dotvorenie umeleckými dielami.
Naučil sa pracovať s plastmi, čím obohatil svoju ponuku pre klientov. Patentovo si chránil „Závesný odľahčený keramický strop“. Realizoval vstupný vestibul pre Drôtovňu Hlohovec, Lekáreň v Moskve – pre Slovakofarmu Hlohovec. A ďalšie interiéry podľa potreby investorov.
Svoje poznatky z architektúry a z práce s keramickou hlinou využil pre tvorenie keramickej stavebnice pre deti, pod názvom HOUSE IN THE BOX (Dom v krabici). Je to stavebnica, ktorá dokáže zábavnou formou naučiť malé dieťa postaviť dom a pochopiť jeho základné princípy.
Do obchodnej siete bola zavedená v roku 1997. Na pražskej výstave Detský sen 98 získala cenu Hračka veľtrhu 98. Na výstave na trenčianskom výstavisku TMM – Trenčín 98 dostala cenu Zlatá Timmi 98.
Okrem práce architekta a dizajnéra si príležitostne vyskúšal aj iné výtvarné odvetvia. Ako študent ilustroval knihu pre deti Výlet do rozprávkovej krajiny, ktorú pripravil spolu so svojou manželkou – ona vytvorila básne na jeho ilustrácie. Vytvoril kresby ku kalendáru (Vtáci), venoval sa drobnej grafike – tvorba pozvánok, plagátov, piktogramov a pod.       Zúčastnil sa na reštaurovaní kamenných plastík a súsoší v centre Topoľčian – spolu s kolegami reštaurovali sochu sv. Trojice, sv. Jána Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Vendelína a sochu Panny Márie. Spolupracoval i na reštaurovaní interiéru kostola v Topoľčanoch.
Popri všetkých týchto výtvarných disciplínach je jeho veľkou vášňou maľba, ktorej sa počas svojho profesionálneho života venuje sústavne, a hlavne v posledných rokoch.
Ako sám hovorí, pri maľovaní sa cíti slobodne, bez obmedzení pravidlami – tak ako je to napríklad v architektúre.
Inklinuje k realistickej maľbe, jeho práce inklinujú k hyperrealizmu a fotorealizmu. Precízna maľba vyžaduje trpezlivosť, pri každom obraze strávi veľa času. Necháva sa inšpirovať prácou majstrov tabuľových malieb – aj on používa pevný podklad a úpravu podkladovej vrstvy brúsením až na hladkú plochu bez štruktúr. Niekedy používa aj kombináciu maľby s kresbou pastelkami. Tematicky sú jeho maľby rôznorodé, obľúbený je však motív prírody, najmä detailná maľba rastlín. Rastlinný motív nie je prvoplánový, ale autor dáva do obrazu aj prvok nečakanosti, inú pointu a myšlienku.
Od ukončenia akadémie je členom profesionálnych umeleckých združení, jeho tvorbu možno pravidelne vidieť na kolektívnych výstavách Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska.
Akademický architekt Peter Černušák žije a pracuje v Hlohovci.